Početna stranica  
  O nama  
  Proizvodi
  Klizna vrata
  Okretna vrata
  Roling-sistem
  Karusel vrata
  Sklapajuća-falt vrata
 
  Reference  
  Vesti  
  Servis  
  Organizacija  
   
   
   
  Kontakt  
  Gde se nalazimo  
  Pišite nam  
   
   
Klizna vrata  
 

Namena:

•  aerodromi
•  tržni centri
•  banke i osiguranja
•  bolnice
•  upravne zgrade
•  domovi penzionera
•  domovi za hendikepirana lica
•  zone zaštita
•  svako moderno ulazno rešenje
•  hoteli

TORMAX sistem kliznih vrata nudi funkcionalnost i visok stepen sigurnosti.

Sa automatskim kliznim vratima, iz našeg programa, činite lakšim pristup objektu i štedite energiju. Korišćenje ovog sistema je jednostavno i lako.

Naši ramovi profilnog sistema, (sopstvena proizvodnja), savladavaju i najrazličitije arhitektonske izazove. Inteligentni montažno laki pogonski sistem Tormax omogućava proizvodnju najrazličitijih ulaznih konstrukcija.

TORMAX klizna vrata su atestirana i veoma pogodna za evakuacione i spasilačke puteve na kojoj se u razvoju i proizvodnji posebno davalo značaj.

Kontinuirani visoki kvalitet omogućavamo kroz kontrolu priznatih Institucija provera, certifikovanost naših proizvoda, kao i kroz kvalitetnu kontrolu.

 
Okretna vrata  
 

Namena:

•  ustanove za hendikepirana lica
•  starački domovi
•  bolnice
•  apoteke
•  prodavnice
•  hoteli

Elektrohidraulicni radni zatvarač je univerzalan u upotrebi, mogućnost korišćenja može se svesti na individualno postavljanje.

Od visoko frekventnih ulaza, kao npr. tržni centri, do toga da moraju da trpe mehaničke udare, kao npr. bolnice, zatvarači bez problema obavljaju svoju namenu.

Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji nema čak problema ni kod velikih i teških vrata. Ta vrata mogu se i bez korišćenje sile, kontrolisano otvarati i zatvarati, tako da ih i hendikepirana ili invalidna lica lako i sigurno mogu koristiti. Montaža pogonske tehnike je vrlo jednostavno i brza.

Takođe i naknadno ugrađivanje ovog sistema u postojeća obična vrata, radi renoviranja ili modernizacije, je lako izvodljivo.

Sistem swingdoor Smart Drive 1101 je za jedno i dvo krilna vrata u dve verzije na ponudi:

•  kao gurajući
•  kao vučni

 
Roling sistem  
 

Namena :

•  u hodnicima
•  na protivpožarnim putevima
•  uski ulazi
•  prodavnice
•  restorani
•  bolnice
•  starački domovi
•  hoteli
•  istorijske zgrade

•Automatska Rolin vrata ugrađuju se kada u unutrašnjem predelu iz prostornih ili na vanjskim predelima iz istorijskih razloga nisu moguća klizna ni okretna vrata. Prednosti ovih automatskih vrata su izuzetna ekonomičnost kada je u pitanju prostor. Za klizno - okretni koncept ovih vrata nalazi se mesto gotovo svugde, posebno u hodnicima kao i u uskim ulazima i prolazima.

 
Karusel vrata  

Namena:

•  hoteli
•  ugostiteljski objekti
•  biroi
•  na upravnim zgradama
•  pumpama
•  bankama
•  osiguranjima

TORMAX - ova karuselna vrata prepoznatljiv je po uk rštenim okretnim ramovima i zaobljenim zidovima od AL U - staklene konstrukcije.

Po stoje dve vrste zidova:

•  Zid sa glatkom površinom
•  Zid od limenih panela sa toplotnom zaštitom

Varijabilna konstrukcija i više moguće opcije dozvoljavaju ind ividualno rešenje u dizajnu i meri.

TORMAX - ova vrata nude perfektna i kvalitetna rešenja. Velika prednost ovih vrata su što ne dozvoljavaju prolaz gasovima, lošem vazduhu, kao i buci od saobraćaja.

 
Sklapajuca falt vrata  


Namena :

•  u hodnicima
•  na protivpozarnim putevima
•  uski ulazi
•  prodavnice
•  restorani
•  bolnice
•  starački domovi
•  hoteli

•  Automatska Falt (harmonika) vrata ugrađuju se kada u unutrašnjem predelu iz prostornih razloga nisu moguća klizna ni okretna vrata.Prednosti ovih automatskih vrata su pri mimoilazenju osoba, zatim zimski otvor sa skraćenim vremenom držanja u otvorenom polozaju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Otvara vrata ovog sveta!  
 
  11070 Novi Beograd, Surčinski put 9n
Telefon: 011/2269-059; Fax: 011/2296-064