Benzinske stanice

Modernizacija objekata postala je trend evropskih standarda. Benzinske pumpe predstavljaju idealno mesto za ugradnju automatskih vrata. Neke od najpoznatijih pumpi na kojima smo ugradili automatska vrata su: Lukoil, Knez Petrol, Mol, Nis, Euro Petrol, Eko, kao i mnoge druge pumpe koje su manje poznate široj javnosti.